SweepEx Sopborste

Mer info !

SweepEx har sålts i Sverige och Norge under att antal år med stor framgång. Kopior kommer och går naturligtvis, men SweepEx otroliga sopresultat gör att den vinner i längden.

Mångsidig

Sopar skräp, glas, grus, sand, jord, snö, vatten, spannmål m.m. Några av otaliga användningsområden: gårdsplaner, lager/distribution, lantbruk, stall, återvinning, metallindustri, träindustri, flygplatser, parkeringar, hamnar, grävarbeten m.m.

Säker

Sweepex har inga rörliga delar vilket gör att stenar, skräp etc. inte flyger omkring. Man kan sopa bredvid människor, djur, bilar, byggnader m.m.

Ekonomisk

Liten investering, stora resultat. Lång livslängd på de utbytbara borstraderna, hela 600 kilometer! Ni behöver ej hyra in dyr extern sopning.

Miljövänlig

Dammar minimalt vilket sparar maskinistens lungor, samt sätter ej igen luftfiltret på fordonet (med motorproblem som följd). Skvätter/dammar ej ner omgivningen.

Effektiv

Färdigställ jobben snabbt. Sweepex kräver ingen hydraulik, bara tuta och kör!

SweepEx finns i följande utföranden:

  • SMB–600 1500mm 95kg
  • SMB–720 1800mm 110kg
  • SMB–960 2400mm 145kg
  • FLH–200 Gaffelfäste
  • FLH–400 S-40 inkl. gaffelfäste
  • FLH–450 S-45 inkl. gaffelfäste
  • FLH–500 S-50 inkl. gaffelfäste
  • FLH–600 S-60 inkl. gaffelfäste
  • FLH–B20 B-20 inkl. gaffelfäste

Vi tar även fram special på förfrågan.