Sopborste Vee-broom

Mer info !

Vee-Broom, sopborsten för för truckar, hjullastare och traktorer. Borstens speciella v-form gör att skräpet samlas i mitten, vilket gör att du kan sopa länge innan det börjar att spilla över på sidorna.

Sopar allt:

Skräp, grus, jord, vatten, snö, spannmål, glas, skrot – listan är lång!

Vee-Broom används på lager- & distributionsföretag, lantbruk, återvinningscentraler, metallindustrier, träindustrier, flygplatser, parkeringar, hamnar m.m.

Säker

Vee-Brooms har orörliga delar gör att stenar, skräp etc. inte skvätter omkring. Du kan lugnt sopa bredvid människor, djur, bilar, byggnader m.m. utan att åsamka skada.

Ekonomisk

Gör en liten investering, få stora resultat. Borsten kan sopa hela 1 000 kilometer innan de behöver bytas ut. Du kan sköta din borstning och sopning själv och behöver inte hyra in extern hjälp.

Miljövänlig

Eftersom borsten gör att det dammar minimalt så slipper du andas in damm och det sätter inte igen luftfiltret på fordonet (med motorproblem som följd) plus att borsten förhindrar att sopningen dammar ner omgivningen.

Effektiv

Med Vee-Brom blir jobbet klart snabbt. Vee-Brooms patenterade V-form gör att skräpet/ materialet snabbt och enkelt sopas ihop. Vee-Broom kräver ingen hydraulik.

Finns i följande bredder: 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 och 4,800mm.

Gaffelfäste är standard, andra fästen som Stora BM, SMS, Euro, Trima m.m. finns som tillval.