V-Spoilers

Mer info !

V-Spoileres vortexgeneratorer fästs i bakkant på trailers, skåp och hytter. De styr upp luften så att turbulensen efter ekipaget minskar.

Kontakta oss för mer information.