Butti - borsten helt i stål

Mer info !

Butti är en riktigt kraftig konstruktion, med borst av stål. Perfekt för återvinningscentraler, rivningsfirmor m.m. där det handlar om riktigt tuffa tag. Stålborsten byts enkelt ut ovanifrån. Den kan kopplas på gafflarna från båda håll.

De finns i 2 utföranden:

Industrial. Detta är de blå borstarna, mycket kraftigt byggda för att tåla hårda tag. Finns i bredderna 2 m ( 6 alt. 12 borstrader ), 2,5 m och 3 meter ( 12 borstrader ).

Universal. De röda borstarna är lite nättare byggda, men har samma oömma och effektiva stålborst. Finns i bredderna 2 m ( 6 borstrader ), 2,5 m och 3 meter ( 10 borstrader ).