SA1000 Armsystem för traktorer och lastmaskiner

Mer info !

SA-1000 är ett armsystem för traktorer och lastmaskiner som bl.a lämpar sig för klippning av häckar och annan vegetation. Klipparen som monteras på SA-1000 är HC180, den har alltså en klippbredd på 1800mm. Klippvinkeln styrs hydrauliskt, armen kan även manuellt vinklas från sida till sida. Vi rekommenderar en motoreffekt mellan 80-150hk, oljeflöde som rekommenderas är runt 60 l/min..

SA-1000 kan även användas till ogräsborsten RB80 och buskröjarna FH80/ FH100.

SA-1000 kan fås med 4 slang som alltså kräver 4 hydrauliska uttag, alternativt med 2 slang ( 2 hydrauliska uttag ) + elventil.