SA1000 Armsystem för traktorer och lastmaskiner

Mer info !

SA-1000 är ett armsystem för traktorer och lastmaskiner som bl.a lämpar sig för klippning av häckar och annan vegetation. Klipparen som monteras på SA-1000 är HC180, den har alltså en klippbredd på 1800mm. Klippvinkeln styrs hydrauliskt, armen kan även manuellt vinklas från sida till sida. Vi rekommenderar en motoreffekt från 70hk och uppåt.

SA-1000 kan även användas till ogräsborsten RB80 och buskröjarna FH80/ FH100.

SA-1000 kan fås med 4 slang som alltså kräver 4 hydrauliska uttag, alternativt med 2 slang ( 2 hydrauliska uttag ) + elventil.