SA800 Armsystem för mindre lastare

Mer info !

SA-800 är ett armsystem för mindre lastare som bl.a lämpar sig för klippning av häckar och annan vegetation. Klipparen som monteras på SA-800 är HC180, den har alltså en klippbredd på 1800mm. Klippvinkeln styrs hydrauliskt, armen kan även manuellt vinklas från sida till sida. Perfekt sätt att utnyttja de smidiga maskiner som finns!

SA-800 kan även användas till ogräsborsten RB80 och buskröjaren FH80.

Rekommenderat oljeflöde 35-70 l/min.

SA-800 kan fås med 4 slang som alltså kräver 4 hydrauliska uttag, alternativt med 2 slang ( 2 hydrauliska uttag ) + elventil.